0

хайх

 

Хандив, Хандив, онлайн хувцас

Таны хандив

Таны өгөөмөр сэтгэл хүүхдүүдэд бүрэн дүүрэн амьдрахад нь туслах олон төрлийн хөтөлбөрийг дэмжих болно.

 

www.worldvision.org

www.redcross.org

www.unicef.org

Хандив, Хандив, онлайн хувцас

Бүтээгдэхүүн таны сагсанд нэмэгдсэн байна
Мэдэгдэл идэвхжүүлэх OK Үгүй ээ